Kaca za kupus

Kace za kupus su izrađene od polietilena visoke gustine (PEHD) imaju široku primenu u domaćinstvu, poljoprivredi, industriji...

plasticne-kace

Kace za kupus

Plastične kace osim što se koriste za skladištenje vode, zrnastih materijala i raznih hemikalija, fermentaciju voća, pogodne su i za kiseli kupus.

Otporne su na UV zračenje, dugotrajne sa mogućnošću korišćenja od 50 godina, lagane su i imaju osobinu da ne menjaju ukus i svojstva materije koja se u njima skladišti.

Prema zahtevu kupca ugrađujemo priključke za dovod i odvod (za istakanje rasola), kao i poklopac kojim se može poklopiti sadržaj u kaci. Osim standardne crne boje kaca za kupus se može uraditi u plavoj, žutoj ili boji po izboru. Posle upotrebe plastične kace lako se operu pa im to omogućuje da se primenjuju na više načina.

Plastične kace moraju da stoje na ravnoj podlozi, ne smeju se dizati sa svojim sadržajem kao ni bacati sa visine jer može doći do pucanja kace. Na fotografiji su prikazane kace za kiseli kupus od 10 000 liatara sa poklopcem koje su specijalno urađane za izvoz u Republiku Hrvatsku.plasticne-kace

Plastčne kace izrađene od PEHD postojani su na temperaturama od -30C do + 60 C.