Plastični rezervoari cisterne za vodu

Horizontalni plastični rezervoari cisterne i to polietilena visoke gustine (PEHD) i polipropilena (PP) se proizvode tehnologijom spiralnog motanja a dodatna tehnologija u njihovoj izradi je ekstruziono zavarivanje plastike.

plasticne-kace

Horizontalni plastični rezervoari cisterne

Na otvorenom prostoru preporučuje se upotreba PEHD rezervoara, jer je ovaj materijal stabilizovan na UV zračenje. Ne odaju miris, niti primaju miris materija koje se u njima nalaze, pa se mogu koristiti za:

Plastični rezervoari cisterne od PEHD postojani su na temperaturama od -30°C do +60°C, a rezervoari od PP na temperaturama od -10°C do +100°C.

Horizontalni rezervoari, plastične cisterne za vodu, mogu biti nadzemni i ukopavajući. Ukoliko se postavljaju kao nadzemni moraju se obezbediti plastične ili neke druge lege.

Horizontalni ukopavajući rezervoari se izrađuju tako da mogu izdržati opterećenje od nadsloja zemlje.
Na naš plastični rezervoar možemo da ugradimo raznovrsne standardne i nestandardne priključke čime se omogućuje povezivanje u bilo koji sistem cevovoda.

plasticne-kace

Rezervoar zapremine 30000 litara, precnika 2400 mm, ukupna duzina 7000 mm, na Vas zahtev pravimo i drugih dimenzija

Plastični rezervoari za vodu mogu se koristiti umesto zidanih betonskih rezervoara za vodosnabdevanje kako pojedinacnih domaćinstava i vikendica, tako i čitavih naselja.

Horizontalni plastični rezervoari za naftu i plastični rezervoari za lož ulje moraju se obavezno ukopati.