Kace od plastike

Kace od plastike su izrađene od polietilena visoke gustine (PEHD) imaju široku primenu u domaćinstvu, poljoprivredi, industriji...

plasticne-kace

Kace od plastike

Kace od plastike se koriste za skladištenje vode, zrnastih materijala i raznih hemikalija, fermentaciju voća.

Otporne su na UV zračenje, dugotrajne sa mogućnošću korišćenja od 50 godina, lagane su i imaju osobinu da ne menjaju ukus i svojstva materije koja se u njima skladišti.

Prema zahtevu kupca ugrađujemo priključke za dovod i odvod, kao i poklopac kojim se može poklopiti sadržaj u kaci. Posle upotrebe plastične kace lako se čiste pa im to omogućuje višestruku primenu.

Kace od plastike moraju da stoje na ravnoj podlozi, ne smeju se dizati sa svojim sadržajem kao ni bacati sa visine jer može doći do pucanja kace.

Kace od plastike izrađene od PEHD postojani su na temperaturama od -30C do + 60 C.