Plastične kace za voće

Plastične kace za voće su izrađene od polietilena visoke gustine (PEHD) imaju široku primenu u domaćinstvu, poljoprivredi, industriji za frementaciju svih vrsta voća i povrća.

plasticne-kace-za-voce

Plastične kace za voće

Plastične kace za voće se koriste za skladištenje i fermentaciju voća, ali van sezone prerade voća u njima možete skladištiti zrnaste materijale, vodu, razne hemikalije.

Otporne su na UV zračenje, dugotrajne sa mogućnošću korišćenja od 50 godina, lagane su i imaju osobinu da ne menjaju ukus i svojstva materije koja se u njima skladišti.

Prema zahtevu kupca ugrađujemo priključke za dovod i odvod, kao i poklopac kojim se može poklopiti sadržaj u kaci. Posle upotrebe plastične kace lako se čiste pa im to omogućuje višestruku primenu.

Zapremina(l) 250 500 1000 1500 2000 3000 4000
Prečnik D 600 800 1000 1200 1320 1600 1600
Visina H 900 1000 1300 1350 1500 1500 2000

Plastične kace za voće moraju da stoje na ravnoj podlozi, ne smeju se dizati sa svojim sadržajem kao ni bacati sa visine jer može doći do pucanja kace.

Plastčne kace izrađene od PEHD postojani su na temperaturama od -30C do + 60 C.