Plastične kace za vodu

Plastične kace su izrađene od polietilena visoke gustine (PEHD) imaju široku primenu u domaćinstvu, poljoprivredi, industriji...

plasticne-kace-za-vodu

Plastične kace za vodu

Plastične kace se koriste za vodu, ali osim vode možet ih koristiti i za skladištenje zrnastih materijala i raznih hemikalija, fermentaciju voća.

Otporne su na UV zračenje, dugotrajne sa mogućnošću korišćenja od 50 godina, lagane su i imaju osobinu da ne menjaju ukus i svojstva materije koja se u njima skladišti.

Prema zahtevu kupca ugrađujemo priključke za dovod i odvod, kao i poklopac kojim se može poklopiti sadržaj u kaci. Posle upotrebe plastične kace lako se čiste pa im to omogućuje višestruku primenu.

Plastične kace za vodu moraju da stoje na ravnoj podlozi, ne smeju se dizati sa svojim sadržajem kao ni bacati sa visine jer može doći do pucanja kace.

Plastčne kace izrađene od PEHD postojani su na temperaturama od -30C do + 60 C.