Plastični rezervoari - vertikalni

Vertikalni plastični rezervoari se izrađuju istom tehnologijom kao i plastične kace (tehnologijom spiralnog namotavanja polietilena i polipropilena).

plasticne-kace

Vertikalni plastični rezervoari

Najčešće se koriste za skladištenje pijaće vode, nafte, biodizela, lož ulja, raznih vrsta hemikalija.... Vertikalni rezervoari se proizvode u zapreminama do 50 000 litara.
Izrađeni od PEHD postojani su na temperaturama od -30 do + 60 stepeni Celzijusa, a rezervoari izrađeni od PP od -10 do + 100 stepeni Celzijusa. Na otvorenom prostoru preporučuje se upotreba PEHD rezervoara, jer je ovaj materijal stabilizovan na UV zračenje. Ne odaju miris, niti primaju miris materija koje se u njima nalaze, pa se mogu koristiti za:

Mogu da se ukopavaju u zemlju ili da stoje na ravnoj podlozi na odgovarajućim legama... Prema zahtevu kupca ugrađujemo priključke za dovod i odvod, dimenzije rezervoara se mogu prilagoditi potrebama kupaca.
Dimenzije i zapremine vertikalnih plastičnih rezervoara date su u prilogu.