Rezervoar za septičke jame

Plastične septičke jame su horizontalni plastični rezervoari koji se ukopavaju u zemlju. Napravljeni su od PEHD prilagođeni su svojoj nameni gde u potponusti mogu da zamene klasične septičke jame.

plasticne-kace

Plastične septičke jame

Sedimentacioni rezervoar (taložnik) sa dve komore (dva ulaza za čišćenje)

Naše septičke jame imaju odgovarajuće priključke na koje se može prikljutičiti kućma kanalizacija, a po ptrebi možemo ih prilagoditi po vašim željama i potrebama. Naše plastične septičke jame mogu da se koriste kao:

  • septičke jame za domaćinstva...
  • septičke jame za restorane ...
  • septičke jame za hotele, motele...