Bio septicke jame su septičke jame koje koriste biološki proces razlaganja otpadnih voda kako bi ih efikasno prečišćavale pre ispuštanja u životnu sredinu. Ove jame se često nazivaju biološki prečistači ili biološke septičke jame.

Glavna razlika između plastične septičke jame i bio septičke jame je u tome što bio septička jama koristi prirodne mikroorganizme za prečišćavanje otpadnih voda. Unutar bio septičke jame nalaze se živi organizmi koji razgrađuju otpadne materije i pretvaraju ih u manje štetne materije. Ovakav biološki tretman otpadnih voda je efikasniji od mehaničkog tretmana u plastičnoj septičkoj jami. Tako imamo čistije ispuštanje otpadnih voda u životnu sredinu.

Prednosti bio septičkih jama u odnosu na plastične septičke jame su brojne. Ovi sistemi su efikasniji u tretmanu otpadnih voda, što znači da se manje štetnih materija ispušta u životnu sredinu. Takođe, ovi sistemi zahtevaju manje održavanja i manje su skloni začepljenju od plastičnih septičkih jama. Bio septičke jame su ekološki prihvatljivije rešenje jer smanjuju količinu otpada koji se ispušta u životnu sredinu.

Međutim, kao i svaki sistem, bio septičke jame imaju potencijalne nedostatke. Prvo, ugradnja i održavanje bio septičkih jama zahteva specijalizovana znanja i veštine, što može povećati troškove. Takođe, ovi sistemi mogu biti osetljiviji na promene u korišćenju vode, kao što su povećanje broja stanovnika u kući. Što može dovesti do smanjene efikasnosti prečišćavanja otpadnih voda.

Ukratko, bio septičke jame su sistemi koji koriste biološki proces razlaganja otpadnih voda kako bi ih efikasno prečistili pre ispuštanja u životnu sredinu. Ovi sistemi su efikasniji i ekološki prihvatljiviji od plastičnih septičkih jama, ali mogu biti skuplji za instalaciju i održavanje i osetljiviji na promene u upotrebi vode.

Klaro sistem bio septicke jame

Klaro sistem je jedan od mnogih proizvođača bio septičkih jama. Sistem se zasniva na biološkom procesu prečišćavanja otpadnih voda kako bi se one efikasno prečišćavale pre ispuštanja u životnu sredinu.

Klaro sistem se sastoji od nekoliko komora. Povezane cevima kako bi se obezbedilo da otpadna voda prolazi kroz različite faze tretmana. U prvoj komori se odvija predprečišćavanje u kome se vrši prvi tretman otpadnih voda kako bi se uklonili krupni komadi otpada i smanjila količina masti i ulja. U drugoj komori se odvija glavna obrada u kojoj se bakterije koriste za razgradnju manje štetnih materija. Ovo se zove biološki tretman otpadnih voda. U trećoj komori se odvija završni tretman u kome se uklanjaju preostale zamućene i nitratne supstance.

Klaro sistem se može koristiti za domaćinstva različite veličine, a veličina je određena brojem ljudi u domaćinstvu i količinom otpadnih voda koje proizvode. Ovi sistemi se takođe mogu prilagoditi specifičnim zahtevima klijenata, kao što su zahtevi za prečišćavanje određenih supstanci u otpadnim vodama.

Prednosti klaro sistema bio septickih jama

Prednosti Klaro sistema su brojne. Ovi sistemi su efikasniji u prečišćavanju otpadnih voda od tradicionalnih plastičnih septičkih jama, što rezultira čistijim ispuštanjem otpadnih voda u životnu sredinu. Takođe, ovi sistemi se lako instaliraju i održavaju i mogu se prilagoditi specifičnim zahtevima klijenata.

Kao i kod svih sistema za prečišćavanje otpadnih voda, Klaro sistem ima potencijalne nedostatke. Na primer, ovi sistemi mogu biti osetljivi na promene u upotrebi vode, što može dovesti do smanjenja efikasnosti prečišćavanja otpadnih voda. Takođe, ovi sistemi zahtevaju redovno održavanje kako bi se obezbedio njihov optimalni učinak.