Ako ste pogledali na našem sajtu i stekli neki osnovni uvid o plastičnim kacama, mogli da se uverite u njihove mnogobrojne prednosti. Njihova univerzalnost ih izdvaja u odnosu na druge proizvode. Plastične kace bukvalno mogu da se koriste za sve, jer ne upijaju mirise niti ih prenose na ono što se drži u njima. Otporne su na hemikalije. Mogu se koristiti tokom cele godine, ne mogu im ništa niske temperature, a otporne su na Sunčeve zrake.

Idealne da ih tokom letnjih meseci koristite za vodu, ili navodnjavanje, dok u zimskom preiodu u njima možete čuvati stočnu hranu koja može biti zrnasta i praškasta. Ovo je samo jedan od primera gde investicija u plastičnu kacu je isplativa tokom cele godine.

Plastične kace za vodu

Svedoci smo problema koji se javljaju zbog globalnog zagrevanja, svaka godina je sve sušnija i sve je manje vode. Klima se menja i nisu to više umerena leta, već su leta sve toplija sa manje padavina. Izvori vode kojima se snabdevaju domaćinstva u letnjem periodu često presuše. Zbog toga je potrebno obezbediti na vreme vodu, kako onu za piće tako i tehničku vodu. Plastične kace za vodu su idealne za traktorske prikolice gde se mogu postaviti u njima transportovati voda do mesta gde je potrebna. Plastične kace sa poklopcem su još bolje rešenje (poklopac se radi po želji kupaca), jer će se tako minimalna količina vode prosuti tokom transporta na traktoru. Plastične kace su stabilne, obavezno se postavljaju samo na ravnu podlogu, lagane su i dugotrajne, lako se sa njima manipuliše. Moguće ugraditi bilo kakvu vrstu priključka radi lakšeg korišćenja vode koja se u njoj nalazi.

Plasticne kace za navodnjavanje

Sušna leta ne pogađaju samo čevaka nedostatkom vode, problem je i obezbediti biljkama dovoljne količine vode. Zbog toga je potrebno sve češće vršiti navodnjavanje. Plastične kace za navodnjavanje su idealne za sakupljanje vode ili transport do mesta gde treba vršiti navodnjavanje. Plastične kace su otvoreni vertikalni rezervoari za vodu. Često se koriste kao akumulacija za vodu prilikom navodnjavanja sistemom kap po kap. Najčešće se koriste za plastenike, a pogodne su jer se u vodu koju koristite za navodnjavanje mogu dodati i prihrane za poboljšanje prinosa.

Da li ćete naše kace koristiti kao kace za vodu ili kao kace za navodnjavanje, imate ih u različitim zapreminama i veličina, a ako imate posebnu potrebu za kacom odgovarajuće zapremine, mi ćemo je napraviti po vašoj porudžbini.