Najčešće se koriste za skladištenje pijaće vode, nafte, biodizela, lož ulja, raznih vrsta hemikalija…. Vertikalni rezervoari se proizvode u zapreminama do 50 000 litara.
Izrađeni od PEHD postojani su na temperaturama od -30 do + 60 stepeni Celzijusa, a rezervoari izrađeni od PP od -10 do + 100 stepeni Celzijusa. Na otvorenom prostoru preporučuje se upotreba PEHD rezervoara, jer je ovaj materijal stabilizovan na UV zračenje. Ne odaju miris, niti primaju miris materija koje se u njima nalaze, pa se mogu koristiti u razne svrhe bilo u domaćinstvu ili industriji.

Plastični rezervoari se koriste kao:

  • vertikalni plastični rezervoari za vodu
  • vertikalni plastični rezervoari za gorivo
  • vertikalni plastični rezervoari za naftu
  • vertikalni plastični rezervoari za lož ulje
  • skladištenje svih vrsta hemikalija

vertikalni-plasticni-rezervoari-2vZa ove rezervoare je bitno da se postavljaju na ravnu površinu, a po potrebi se mogu ukopavati u zemlju. Plastični rezervoari za skladištenje, nafte, lož ulja i drugog goriva se obavezno ukopavaju u zemlju… Tamo gde postoji problem sa prostorom za postavljanje rezervoara, preporučujemo da pogledate naše elipsaste plastične rezervoare.

Prema zahtevu kupca ugrađujemo priključke za dovod i odvod, dimenzije rezervoara se mogu prilagoditi potrebama kupaca. Dimenzije i zapremine vertikalnih plastičnih rezervoara date su u prilogu.

Dimenzije plastičnih rezervoara zatvoreni i otvoreni (plasticne kacetabela-plasticni-rezervoari)