Plastične kace su izrađene od polietilena visoke gustine (PEHD) imaju široku primenu u domaćinstvu, poljoprivredi, industriji… Nezamenjive su i sastavni su deo skoro svakog domaćinstva zbog svoje višenamenske upotrebe.

Plastične kace su univerzalne

Plastične kace se koriste za skladištenje vode, zrnastih materijala i raznih hemikalija, fermentaciju voća.

Otporne su na UV zračenje, dugotrajne sa mogućnošću korišćenja od 50 godina, lagane su i imaju osobinu da ne menjaju ukus i svojstva materije koja se u njima skladišti.

Prema zahtevu kupca ugrađujemo priključke za dovod i odvod, kao i poklopac kojim se može poklopiti sadržaj u kaci. Posle upotrebe plastične kace lako se čiste pa im to omogućuje višestruku primenu.

Plastične kace moraju da stoje na ravnoj podlozi, ne smeju se dizati sa svojim sadržajem kao ni bacati sa visine jer može doći do pucanja kace.

Plastčne kace izrađene od PEHD postojani su na temperaturama od -30C do + 60 C. Kao što vidite imaju osobine kao i svi naši ostali prozvodi a plastične kace su otvoreni vertikalni rezervoari, to jeste mogu imati poklopac koji nije zavaren.

Plastične kace za fermentaciju voća i povrća, vodu

Plastične kace za voće se koriste za skladištenje i fermentaciju voća, ili fermentaciju povrća, najčešće kao kace za kiseli kupus. Zbog svojih osobina mogu se koristiti van sezone prerade voća, u njima možete skladištiti zrnaste materijale, vodu, razne hemikalije. Prednost kod kaca za kiseli kupus je mogućnost ugradnje slavine.

Plastične kace za vodu su pogodne za navodnjavanje i ugrađivanje sistema za navodnjavanje kap po kap. Mogućnost ugradnje raznih standardnih i nestandardnih priključaka omogućava njihovu univerzalnu primenu.

Rade se u različitim veličinama i zapreminama tako da uvek možete pronaći ono što vam odgovara.

Dimenzije plastičnih kaca – otvoreni vertikalni rezervoari

tabela-plasticni-rezervoari