Separatori masti, ulja i naftnih derivata mogu viti vertikalnog i horizontalnog oblika, imaju namenu u industriji i unutar njih je integrisan koalescentni filter sa laminatorima. Separatori mogu imati i ugradjen bypass sitem.

Separatori masti, ulja i naftnih derivata se mogu koristiti: na parkiralištima, farmama, benzinskim pumpama, posmatračkim mestima, transportnim kompanijama… Bilo gde gde se koristi ulje i/ili mast. Separatori masti su pogodni za ugostiteljska preduzeća, prehrambena preduzeća, škole, preduzeća za preradu mesa itd.

Bypass separatori

Obilazni ili bypass separator je rezervoar koji se koristi u oblastima sa niskim rizikom kao što su parking ili putevi i dizajnirani su da tretiraju prvih 10% površinskih voda. Prvo ispiranje sa površine je obično najkontaminiranije. Otpadna voda ulazi u jedinicu gde sve prisutne čvrste materije tonu na dno i zadržavaju se u prvoj komori. Ulje i voda zatim prolaze kroz drugu komoru gde se delimično odvajaju. Kako se kišnica nakuplja i površinska voda koja ulazi u separator premašuje projektovani protok, dalje oticanje se preusmerava da bi zaobišlo drugu komoru i izašlo iz separatora.

Zašto instalirati separator masti?

Oni imaju zadatak da u otpadnim vodama zadrže biljne i životinjske masti i ulja, kao i taloženje, pa se rešavaju i problemi kao što su začepljenje odvodnih cevi, neprijatan miris i postrojenja za prečišćavanje komunalnih otpadnih voda.

Ko su korisnici separatora ulja i zašto?

Ulje je nepoželjna supstanca u otpadnim vodama. Svaka odgovorna kompanija, sem što je dužna i po zakonu, mora osigurati da se otpadne vode ne ispuštaju u površinske vode. To znači da mora biti instaliran separator ulja. Separatori ulja se najčešće koriste u garažama, pumpnim stanicama i autopraonicama jer se ovde ispuštaju ulje i mulj.