Plastične septičke jame su horizontalni plastični rezervoari koji se ukopavaju u zemlju. Napravljeni su od PEHD prilagođeni su svojoj nameni gde u potponusti mogu da zamene klasične septičke jame. Rade se kao dvokomorne septičke jame i trokomorne septičke jame.

Plastične septičke jame

rezervoar-za-septicke-jameSedimentacioni rezervoar (taložnik) sa dve komore (dva ulaza za čišćenje). Plastične septičke jame nisu porizne, tako da nisu podložne uticaju podzemnih voda. Naše septičke jame su dugotrajne, lako se prazne, ukopavaju i instaliraju, i vrlo brzo puštaju u rad.

Naše septičke jame imaju odgovarajuće priključke na koje se može prikljutičiti kućma kanalizacija, a po ptrebi možemo ih prilagoditi po vašim željama i potrebama. Naše plastične septičke jame mogu da se koriste kao:

  • septičke jame za domaćinstva…
  • septičke jame za restorane …
  • septičke jame za hotele, motele…