Plastične septičke jame su horizontalni plastični rezervoari koji se ukopavaju u zemlju. Napravljeni su od PEHD prilagođeni su svojoj nameni gde u potponusti mogu da zamene klasične septičke jame. Rade se kao dvokomorne septičke jame i trokomorne septičke jame. U saradnji sa nemačkim partnerima razvili smo bio septičke jame.

Plastični septičke jame su moderna alternativa betonu. Plastični rezervoari – septičke jame su unapred pripremljeni i spremni za ugradnju kada stignu u vašu kuću. Tako da ugradnja traje kratko, a jama se brzo može pustiti u rad.

Tražite savremeno i efikasno rešenje za odvod otpadnih voda iz vikendice septicke jame za vikendice), domaćinstva, restorana ili hotela? Plastične septičke jame predstavljaju idealan izbor!

Prednosti plastičnih septičkih jama

Gotove plastične septičke jame nude brojne prednosti u odnosu na tradicionalne zidane betonske septicke jame, jedna od možda najvažnijih je što nisu porozne i tako tokom poplava neće izlivati, već sadržaj ostati unutar jame.

plasticna septicka jama
plasticna septicka jama
 • Brza i jednostavna instalacija: Plastične septičke jame su lagane i jednostavne za rukovanje, što omogućava brzu i efikasnu instalaciju.
 • Trajnost i otpornost: Septičke jame proizvedene od vrhunskog kvaliteta materijala otporne su na koroziju i pucanje, garantujući dugotrajan radni vek.
 • Hermetičnost: Plastične septičke jame su potpuno nepropustljive, što sprečava uticaj podzemnih voda i zagađenje okoline.
 • Lakše pražnjenje: Gotove plastične septičke jame imaju dizajn koji omogućava jednostavno pražnjenje otpadnog materijala.
 • Troškovi: Cena plastične septičke jame je vrlo povoljna u odnosu na građevinske radove za izgradnju betonskih septičkih jama.

Nedostaci plastičnih septičkih jama

 • Manja čvrstoća: Iako su plastični rezervoari napravljeni imajući na umu dugovečnost, njihova relativno mala čvrstoća ih čini podložnijim vibracijama tla, prodiranju korena i drobljenju usled velikog površinskog saobraćaja.
 • Niži nivoi efluenta: Septičke jame zahtevaju pravi balans mulja (čvrste materije), šljama (lake čvrste materije) i efluenta (tečnosti). Lagana priroda plastičnih rezervoara znači da nisu u stanju da podnose toliko otpadnih voda.
 • Više održavanja: Manji kapacitet efluenta zahteva češće pumpanje i čišćenje plastičnih septičkih jama. Ovo je važan faktor kada se razmatraju životni troškovi.
 • Zato je važno pravilno izračunati kapacitet septičke jame na osnovu broja članova porodice, a naši stručnjaci će vam u tome pomoći.

Kako funkcionišu dvokomorne i trokomorne septičke Jame?

Dvokomorne septičke jame predstavljaju standardne sisteme za prečišćavanje otpadnih voda iz domaćinstava, vikendica i manjih komercijalnih objekata. Sastoje se od dva odvojena pregrađena rezervoara povezanih otvorom na dnu. Otpadne vode iz kanalizacije ulaze u prvu komoru gde se teške materije talože na dno, dok masti i ulja plove na površini.

Prednosti dvokomornih septičkih jama:

 • Jednostavna konstrukcija: Lakše se instaliraju i održavaju u poređenju sa trokomornih septičkim jamama.
 • Efikasno uklanjanje čvrstih materija: Prva komora efikasno uklanja većinu čvrstih materija iz otpadnih voda, sprečavajući zastoje i znatno poboljšavajući efikasnost sistema.
 • Troškovno efikasne: Dvokomorne septičke jame su generalno jeftinije od trokomornih, što ih čini atraktivnom opcijom za mnoge korisnike.

Trokomorne septičke jame: Dodatni nivo prečišćavanja

Trokomorne septičke jame predstavljaju napredan sistem za prečišćavanje otpadnih voda, pogodan za lokacije bez priključka na gradsku kanalizaciju, kao što su škole, vrtići, vikendice, hoteli i veći stambeni ili poslovni objekti.

Kako funkcionišu trokomorne septičke jame?

Za razliku od jednokomornih i dvokomornih jama, trokomorne septičke jame imaju tri odvojene komore za obradu otpadnih voda, omogućavajući temeljnije prečišćavanje:

 • Prva komora: Funkcioniše slično kao i kod drugih tipova septičkih jama. Teške materije se talože na dnu, dok masti i ulja isplivaju na površinu.
 • Druga komora: Prečišćena voda iz prve komore prolazi kroz dodatni proces taloženja i razgradnje. Mikroorganizmi u drugoj komori razgrađuju organske materije, smanjujući količinu suspendovanih čestica i organskih materija u vodi.
 • Treća komora: Treća komora predstavlja finalnu fazu prečišćavanja. Ovde se obavlja dodatno taloženje i razgradnja, rezultirajući u ispuštanju čistije vode iz sistema.

Prednosti trokomornih septičkih jama

 • Visok nivo prečišćavanja: Trokomorna septička jama omogućava efikasnije razbijanje organskih materija i čišćenje otpadnih voda u poređenju sa standardnim sistemima.
 • Manje često pražnjenje: Treća komora doprinosi sporijem nakupljanju mulja, što rezultira manje učestalim pražnjenjem jame.
 • Ekološke za podzemne vode: Viši nivo prečišćavanja otpadnih voda manje je štetan za okolinu i podzemne vode.

Naša ponuda obuhvata septičke jame različitih kapaciteta i dimenzija, kako bismo se prilagodili vašim individualnim potrebama. Dvokomorne i trokomorne plastične septičke jame omogućavaju efikasno taloženje i razgradnju organskih materija iz otpadnih voda.

Kontaktirajte nas i zatražite ponudu za gotove plastične septičke jame! Naši stručnjaci vam stoje na na raspolaganju kako bi vam pomogli da izaberete idealnu septičku jamu za vašu vikendicu, dom ili poslovni objekat.