Septičke jame su sistemi za prečišćavanje otpadnih voda se često koriste kada nije moguće napraviti priključak na kanalizacione cevi. Septičke jame se formiraju od širokog spektra materijala, od kojih su beton i plastika najčešći.

Pružajući mnoge prednosti u odnosu na beton i čelik, plastične septičke jame imaju visoku otpornost na pucanje, nultu rđu, malu težinu, visoku otpornost na koroziju, vodonepropusnost i niske troškove. Od plastičnih materijala, polietilen (PE), lagana, hemijski otporna termoplastika, je plastična smola koja se najčešće koristi za plastične septičke jame. Polietilenske smole mogu biti linearne smole visoke gustine (PEHD),  izdržljiva termoplastika koja ima visoku otpornost na hemikalije i abraziju.

Biorazgradive septičke jame – Bio septičke jame

U sardnji sa nemačkim partnerom KLARO radimo biorazgradive septičke jame. Garancija kvaliteta je nemački proizvod isprobano i testiran u upotrebi u evropskoj uniji preko 20 godina. Potpuno biološko postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda koje koristi SBR proces. Na tržištu je od 2001. godine i hiljadu puta se dokazao. Tokom godina, kontinuirano nemački partner je razvijao postrojenje i dodavo dodatne module. Posebne prednosti KLARO-a su njegova robusnost i fleksibilnost.

Sistem KLARO postiže odlične vrednosti efluenta, uporedive sa komunalnim postrojenjima za prečišćavanje otpadnih voda. To potvrđuju rezultati ispitivanja i hiljade pogona u radu širom sveta, koji se redovno održavaju i proveravaju.
Tokom godina, sistem je praktično nekoliko puta testiran u PIA institutu za ispitivanje prema EN 12566-3 – takođe u vezi sa dodatnim fazama prečišćavanja kao što su P-precipitacija i higijena. Pored toga, sprovedeni su dobrovoljni testovi kao što su test podopterećenja, test kuće za odmor, …

Rezultati praktičnog testa prema EN12566-3:

  • Veoma dobre performanse čišćenja
  • Veoma dobra nitrifikacija
  • Stabilne vrednosti pražnjenja
  • Rad bez problema
  • Niska potrošnja energije
  • Otkriveno je malo akumulacije mulja (učestalost odlaganja mulja „nula“)

Prelivne septičke jame dvokomorne i trokomorne

Septički sistemi se sastoje iz dva glavna dela: odvodnog polja i septičke jame. Polje za odvodnjavanje funkcioniše tako da uklanja zagađivače i nečistoće iz tečnosti koja izlazi iz septičke jame, a može se nazvati i poljem za ispiranje ili odvodom za ispiranje. Sama septička jama omogućava otpadnim vodama da uđu u prvu komoru rezervoara. Nakon što se čvrste materije slegnu i šljam počne da pluta, oni se anaerobno vare, čime se smanjuje zapremina čvrstih materija unutar septičke jame. Zatim, tečna komponenta teče kroz pregradni zid u drugu komoru rezervoara. U ovoj komori dolazi do daljeg taloženja, pri čemu se višak tečnosti odvodi u odvodno polje. Prelivanje plastičnih rezervoara, septičke jame se razlikuju po veličini i kapacitetu, u rasponu od malih rezervoara od nekoliko tona, do rezervoara dužine preko 5 metara, sa kapacitetom skladištenja od 50.000 litara ili više. PO broju komora razlikuje su jednokomorne septičke jame, dvokomorene i trokomorne.

Plastična septička jama je klasični fekalni rezervoar i prima otpadne vode iz kuće i toaleta (tzv. crna voda). Idealan tip je rezervoar za svu kućnu otpadnu vodu. Ne bi trebalo dozvoliti da kišnica ulazi u septičku jamu jer bi je to učinilo beskorisnom.

Sistemi se lako instaliraju zbog ograničene težine, a rezervoari su garantovano vodonepropusni.