Plastični rezervoari se rade u horizontalnoj (horizontalni plastični rezervoari) i vertikalnoj (vertikalni plastični rezervoari) verziji, elipsasti plastični rezervoari sa i bez revizionog otvora, priključcima za dovod i odvod, nivokazima.

Plastični rezervoari su izrađeni od PEHD postojani su na temperaturama od -30 do + 60 stepeni Celzijusa, a rezervoari izrađeni od PP od -10 do + 100 stepeni Celzijusa. Na otvorenom prostoru preporučuje se upotreba PEHD rezervoara, jer je ovaj materijal stabilizovan na UV zračenje. Ne odaju miris, niti primaju miris materija koje se u njima nalaze, pa se mogu koristiti za:

  • plastični rezervoari za vodu
  • plastični rezervoari za gorivo
  • plastični rezervoari za naftu
  • plastični rezervoari za lož ulje
  • skladištenje svih vrsta hemikalija

Rezervoar zapremine 30000 litara, precnika 2400 mm, ukupna duzina 7000 mm, na Vas zahtev pravimo i drugih dimenzija

Mogu da se ukopavaju u zemlju ili da stoje na ravnoj podlozi na odgovarajućim legama… Prema zahtevu kupca ugrađujemo priključke za dovod i odvod, dimenzije rezervoara se mogu prilagoditi potrebama kupaca.